Usługi geodezyjne

Geodeta wykonuje specjalne pomiary i mapy, które związane są z planami budowy różnego rodzaju budynków. Dzięki jego pracy można rozpocząć oraz zakończyć budowę domu lub innego obiektu.

Co obejmują usługi geodezyjne?

Pierwszą czynnością jaką wykonuje geodeta jest projekt zagospodarowania działki. Opiera się on na mapie projektowej na której umieszczone zostają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Projekt zawiera lokalizację budynku oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów na jego terenie.
Kolejną czynnością jest kontrola poszczególnych etapów budowy domu. Geodeta musi dopilnować by budowa zgadzała się z projektem, musi on wyznaczyć przebieg podziemnych urządzeń, np. instalacji wodno – kanalizacyjnej lub instalacji gazowej. Obowiązkiem geodety jest wpis do dziennika budowy wszystkich niezbędnych informacji związanych z przeprowadzaną budową.
Ostatnią czynnością jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która jest częścią operatu kolaudacyjnego. Wszystkie dokumenty dostarczyć należy do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Kiedy należy skorzystać z usług geodezyjnych?

Z usług geodezyjnych trzeba skorzystać podczas:
* budowy domu
W tym wypadku usługi geodezyjne polegają na uzyskaniu wniosku na pozwolenie było na budowę oraz na wykonaniu mapki geodezyjnej.
Podczas budowy domu geodeta wytycza w terenie przebieg poszczególnych mediów jakimi są prąd lub gaz czy woda. Po wybudowaniu domu geodeta sporządza mapę powykonawczą, która pozwala zatwierdzić i odebrać budynek,
* podziału oraz rozgraniczenia działki
Geodeta potrzebny jest podczas podziału działki, który może być sporządzane w różnym trybie. Geodeta ma za zadanie wykonać projekt wstępny oraz właściwy oraz ustabilizować znaki graniczne.
Geodeta posiada również uprawnienia przy podpisywaniu ugody podczas rozgraniczenia działki, którą podpisuje się podczas sporów granicznych.

Ile kosztują usługi geodezyjne?

Koszty geodety są dość wysokie. Ocena oraz sprawdzenie granic działki przez specjalistę przed jej zakupem kosztuje około 1000 zł. Kolejnym wydatkiem jest tyczenie budynku i wynosi około 1400 sporządzenie mapy projektowej wynosi od 1500 do 1700 zł. Wznowienie granic działki waha się w granicach od 1200 do 1600 zł.
Usługi geodezyjne związane są z wysokimi kosztami ale podczas budowy obiektów nie można z nich zrezygnować. Dokumenty jakie sporządza geodeta, np. wyliczenia, mapy oraz inwentaryzacja są niezbędne aby rozpocząć i zakończyć budowę danego obiektu.

Previous Post Next Post